KRAKOW

23.09.2023

Čas odchodu: 04:15 hod

Miesto odchodu: Parkovisko Karmen Sekčov

Nutné volať na číslo: 0911 812 243

Cena: 20 eur

Autobusová preprava