Prenájom autobusu 

Mercedes Benz 

LUX CLASS

Kapacita - 57 + 2

Cena/km - 1.850 eur

Cena stojné - dohodou/ podľa počtu  

Setra 315


VIP EXPRESS 

Kapacita - 44+2

Cena/km - 1.850 eur

Cena stojné - dohodou/ podľa počtu
                                                                   SETRA 417 HDH

        Top Class

Kapacita - 59+1

Cena/km - 1.850 eur

Cena stojné - dohodou/ podľa počtu

       Nezáväzná cenová ponuka